ติวเตรียมสอบเข้า KOSEN เตรียมวิศวะฯ ลาดกะบังและบางมด
0.00 บาท
  • หมวดหมู่ :
ติดต่อสอบถาม

รับสอนน้องๆ ม.3 ที่สนใจจะ   เตรียมสอบเข้าหลักสูตร KOSEN   ของ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกะบัง ,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางมด)

 

ติดตามข่าวสาร

  • ลาดกะบัง

http://www.kosen.kmitl.ac.th/th/home

  • บางมด

https://www.facebook.com/KOSEN.KMUTT/

 

รายวิชาที่ทำการสอน

  • วิชาคณิตศาสตร์

  • วิชาฟิสิกส์

  • วิชาภาษาอังกฤษ

  • วิชา Workshop เกี่ยวกับวิศวะฯ

 

***รับจำนวนจำกัด*** (เน้นกลุ่มเล็กไม่เกิน 12 คน)

ประสบบการณ์ผู้สอนมากกว่า 8 ปี นะจะบอกให้

สนใจ สอบถามได้ที่ 090-969-9578 (พี่ก้อง)