⭐การเตรียมตัวสำหรับน้องๆ ม.1, ม.2⭐
  • 19 January 2021
  • 367
  • 0
การเตรียมตัวสำหรับน้องๆ ม.1, ม.2 จะมี 3 เรื่องหลักๆ ครับ 1. เกรด 2. พื้นฐานความรู้ 3. แนวคิด 1. เรื่องเกรด  ...
อ่านต่อ