เกณฑ์การรับสมัคร และ จำนวนการรับแต่ละปี ของ KOSEN

เกณฑ์การรับสมัคร และ จำนวนการรับแต่ละปี ของ KOSEN

เกณฑ์การรับสมัครหลัก ๆ ของสถาบันไทยโคเซ็น มีดังนี้ครับ

     - น้องต้อง กำลังเรียนอยู่ชั้น ม.3 หรือ เรียนจบ ม.3

     - ผลการเรียนของน้องต้องผ่านเกณฑ์ ดังนี้

                  เกรดเฉลี่ยสะสมทุกวิชา ม.1-2 ไม่ต่ำกว่า 3.00

                  เกรดเฉลี่ยสะสมวิชาวิทย์ ม.1-2 ไม่ต่ำกว่า 3.00

                  เกรดเฉลี่ยสะสมวิชาคณิต ม.1-2 ไม่ต่ำกว่า 3.00

                  เกรดเฉลี่ยสะสมวิชาภาษาอังกฤษ ม.1-2 ไม่ต่ำกว่า 3.00

     - มีสัญชาติไทย (มีเลขประจำตัวประชาชน)

     - สนใจเป็น วิศวกร นักเทคนิค หรือ นักนวัตกร หรือ สนใจเรียนต่อในด้านวิศวกรรม

     - สามารถพักอยู่ที่สถาบันโคเซ็นได้ หรืออยู่โรงเรียนประจำได้

 

จำนวนนักเรียนที่รับในแต่ละปี จะเป็นดังนี้ครับ

ขอบคุณภาพจาก: ประชาชาติธุรกิจ, 2018, ศธ.ผุดสถาบันไทยโคเซ็น ผลิตวิศวกรนักปฏิบัติป้อน EEC, [Online], Available: https://www.prachachat.net/education/news-272066 (25 January 2020)

 

โดยแต่ละวิทยาเขตจะรับทั้งหมด 3 สาขา แต่ละสาขาจะเปิดเว้นกัน 2 ปี และจะรับนักเรียนสูงสุด สาขาละ 48 คน (2 ห้อง) ซึ่งปีแรกที่เปิดการศึกษาของ 2 วิทยาเขตเปิดไม่พร้อมกัน โดย

โคเซ็น ลาดกระบัง (KOSEN KMITL) เปิดรับนักเรียนในปีการศึกษา 2562

โคเซ็น บางมด (KOSEN KMUTT) เปิดรับนักเรียนในปีการศึกษา 2563

โดยในปีการศึกษา 2564 นี้

          โคเซ็น ลาดกระบัง เปิด 2 สาขา คือ

1. วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ (Mechatronics Engineering)

2. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Engineering)

(วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (Electrical and Electronic Engineering) จะเปิดในปีการศึกษา 2566)

โคเซ็น บางมด เปิด 1 สาขา คือ

1. วิศวกรรมอัตโนมัติ (Automation Engineering)

(Bio Engineering จะเปิดในปีการศึกษา 2565)

(Agri Engineering จะเปิดในปีการศึกษา 2567)

 

อ้างอิง:

สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 2018, สรุปประเด็นข้อเสนอและความคิดเห็นประเด็นสำคัญของมติ วันที่ 04/12/2561, [Online], Available: https://cabinet.soc.go.th/soc/Program2-3.jsp?top_serl=99330666 (25 January 2020)

ระบบประสานงานคปร., n.d., โครงการพัฒนากำลังคนด้านวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสนับสนุนการลงทุนและเพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมในประเทศและภูมิภาค, [Online], Available: http://cabinet.mhesi.go.th/post/3630?obj=1  (25 January 2020)

RYT9, 2018, โครงการพัฒนากำลังคนด้านวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสนับสนุนการลงทุนและเพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมในประเทศและภูมิภาค, [Online], Available: https://www.ryt9.com/s/cabt/2924558 (25 January 2020)

ผู้จัดการออนไลน์, 2019, สถาบันไทยโคเซ็น สจล.พร้อมเปิดเรียน 12 พ.ค.เรียน 5 ปีจบทำงานใช้ทุน, [Online], Available: https://mgronline.com/qol/detail/9620000041416

ประชาชาติธุรกิจ, 2018, ศธ.ผุดสถาบันไทยโคเซ็น ผลิตวิศวกรนักปฏิบัติป้อน EEC, [Online], Available: https://www.prachachat.net/education/news-272066 (25 January 2020)

แสดงความคิดเห็นได้เฉพาะ สมาชิก เท่านั้น