⭐จุดเด่น⭐ ของหลักสูตรโคเซ็น

จุดเด่น ของหลักสูตรโคเซ็น

 

เปลี่ยน วิศวกรเชิงวิชาการ (Academic Engineer)” ให้เป็น วิศวกรที่มีทักษะทางด้านปฏิบัติและสร้างงานนวัตกรรม (Innovative and Practical Engineer)”

นักศึกษาที่เข้าเรียนคณะวิศวะฯในมหาวิทยาลัยโดยทั่วไป รวมทั้งในประเทศญี่ปุ่น เมื่อจบเป็นวิศวกรแล้ว ส่วนใหญ่จะเป็น วิศวกรเชิงวิชาการ (Academic Engineer) และนักเรียนที่เข้าเรียนด้านอาชีวศึกษาของไทย ยังมีพื้นฐานด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ไม่เพียงพอ ที่จะเรียนรู้ด้านทฤษฎีของเทคโนโลยีชั้นสูง เพื่อพัฒนางานวิจัยและสร้างนวัตกรรมสำหรับอุตสาหกรรม ซึ่งผลตอบรับจากบริษัทอุตสาหกรรมญี่ปุ่นที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูง ต้องการวิศวกรที่มีทักษะทั้งทางด้านปฏิบัติ (Hands-On) และมีความรู้ภาคทฤษฎี ที่สามารถทำการวิจัย และสร้างงานนวัตกรรม หรือ เป็นวิศวกรที่มีทักษะทางด้านปฏิบัติและสร้างงานนวัตกรรม (Innovative and Practical Engineer)

 

มนุษย์เรามีสมอง 2 ซีก ซีกซ้ายและขวา เพื่อเรียนรู้และสร้างสรรค์ทั้งด้านวิชาการและศิลปะ เช่นเดียวกันกับวิศวกรที่จะสร้างสรรค์นวัตกรรมได้นั้น จำเป็นต้องมีความรู้ในศาสตร์อื่นๆ นอกจากความรู้เฉพาะทางด้านวิศวกรรมด้วย เช่น สังคมศาสตร์, ด้านเศรษฐศาสตร์, ปรัชญา และมีความสามารถทางการสื่อสารด้วย ซึ่งโคเซ็นจะเน้นสอนภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่น

ดังนั้นวิชาทั้งศาสตร์และศิลป์ จึงจำเป็นอย่างมากที่จะต้องเรียนควบคู่กัน โคเซ็นจึงคิดรูปแบบหลักสูตรเป็นแบบ Wedge-Shaped Education (ดังรูป) โดยจะให้นักเรียนได้เรียนวิชาทางศิลปศาสตร์หรือวิชาอื่น ๆ นอกเหนือจากวิชาเฉพาะทางด้านวิศวกรรม (Liberal Arts) มากหน่อย ในช่วงปีแรก แล้วเพื่มวิชาเฉพาะทางวิศวกรรม (Major Subjects) มากขึ้นเมื่อเรียนในชั้นปีที่เพิ่มขึ้น

ขอบคุณภาพจาก: The National Institute of Technology (NIT), 2019, KOSEN Guidebook, [Online], Available: https://www.kosen-k.go.jp/english/what/educationsystem/guidebook/

อย่างที่เรารู้กันว่า หลักสูตร KOSEN คือ การผสมระหว่าง ความรู้ทฤษฎีแบบวิศวกร + ความชำนาญด้านปฏิบัติแบบช่างเทคนิค โดยหลักสูตรโคเซ็นต้องการเน้น การเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning) และ การเรียนรู้ร่วมกับภาคอุตสาหกรรม (Work-Integrated Learning) ดังนั้นโคเซ็นจึงออกแบบกระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนให้เป็น 3 ลำดับ วนไปเรื่อย ๆ (Spiral Curriculum) (ดังรูป) ตลอดการเรียน คือ

1. เรียนรู้ (Lecture)

2. ทำลอง (Experiment)

3. ปฏิบัติจริง (Practice)

ขอบคุณภาพจาก: The National Institute of Technology (NIT), 2019, KOSEN Guidebook, [Online], Available: https://www.kosen-k.go.jp/english/what/educationsystem/guidebook/

สถานที่เรียน จะมีทั้งห้องเรียน Lecture สำหรับเรียนภาคทฤษฎี และมีห้อง Workshop หรือห้องปฏิบัติการ ที่ทำงานกันอย่างจริงจัง โดยโปรเจคของนักเรียน จะเน้นทำงานวิจัย มีห้องทำงานวิจัยของนักเรียนโดยเฉพาะ และทำงานกันอย่างมุ่งมั่นเหมือนกับนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกในมหาวิทยาลัยทั่วไป

 

KOSEN KMUTT ไม่ได้ต้องการเด็กที่เก่งที่สุดในเชิงวิทยาศาสตร์ เราต้องการเด็กที่ชอบลงมือปฏิบัติ มีศักยภาพที่สามารถพัฒนาต่อได้ เรามองว่านักเรียนที่เหมาะกับ KOSEN ให้นึกภาพที่มีรถของเล่นหรือวิทยุเก่าๆ ช่างรื้อ ช่างต่อ ช่างสร้าง เด็กที่ชอบทำแบบนี้  KOSEN KMUTT คือคำตอบ”

ดร.ก้องกาญจน์ ผู้อำนวยการสำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 

อ้างอิง:

The National Institute of Technology (NIT), 2019, KOSEN Guidebook, [Online], Available: https://www.kosen-k.go.jp/english/what/educationsystem/guidebook/ (23 January 2020)

Thos, 2018, Kosen หลักสูตรญี่ปุ่นอนาคตของวิศวกรไทยยุคใหม่, [Online], Available: https://www.mmthailand.com/kosen%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%8D%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99/ (7 September 2020)

ThaiPBS, 2018, คิดยกกำลังสอง : ฝึกวิศวกรไทย หลักสูตร "โคเซ็น" (17 ก.ย. 61), [Online], Available: https://www.youtube.com/watch?v=egGYO_7QY1E&feature=emb_title (7 September 2020)

ผู้จัดการออนไลน์, 2019, สถาบันไทยโคเซ็น สจล.พร้อมเปิดเรียน 12 พ.ค.เรียน 5 ปีจบทำงานใช้ทุน, [Online], Available: https://mgronline.com/qol/detail/9620000041416 (25 January 2020)

กรุงเทพธุรกิจ, 2020, KOSEN KMUTT ผลิตวิศวกรนักปฏิบัติ เคลื่อนอุตสาหกรรม 4.0, [Online], Available: https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/909433 (25 January 2020)

แสดงความคิดเห็นได้เฉพาะ สมาชิก เท่านั้น