สถาบันโคเซ็น เข้ามาในไทยได้ยังไง❓

สถาบันโคเซ็น เข้ามาในไทยได้ยังไง?

ขอบคุณภาพจาก KOSEN-KMUTT: https://www.facebook.com/KOSEN.KMUTT/photos/371176856920302

 

ในวันที่ 4 ธันวาคม 2561 คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบในโครงการทางด้านการศึกษา หรือ โครงการพัฒนากำลังคนด้านวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนการลงทุนและเพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมในประเทศและภูมิภาค และ รัฐบาลญี่ปุ่น มีนโยบายที่จะสนับสนุนประเทศไทย ในการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูงในประเทศไทย จึงทำให้เกิดความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลญี่ปุ่นในการนำ สถาบันโคเซ็น จากประเทศญี่ปุ่น เข้ามาก่อตั้งที่ประเทศไทย เพื่อผลิตวิศวกรนักปฏิบัติ นักเทคโนโลยีและนวัตกร ให้เพียงพอต่อการเพิ่มปริมาณของอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูง โดยเฉพาะอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) ทั้งอุตสาหกรรมต่างชาติในประเทศไทย และอุตสาหกรรมของประเทศไทย

โดยโครงการนี้มี สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ

ซึ่งสถาบันไทยโคเซ็นนั้น ได้มี 2 มหาวิทยาลัยเป็นผู้ดำเนินโครงการ คือ

1. สถาบันไทยโคเซ็น แห่งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หรือ โคเซ็น ลาดกระบัง (KOSEN-KMITL)

2. สถาบันไทยโคเซ็น แห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี หรือ โคเซ็น บางมด (KOSEN-KMUTT)

ซึ่งถือเป็นสถาบันโคเซ็น แห่งที่ 52 และ 53 และเราเป็น ประเทศแรก ที่สถาบันโคเซ็นนั้นก่อตั้งนอกประเทศญี่ปุ่น และให้นักศึกษาต่างชาติเริ่มเข้าเรียนตั้งแต่ ชั้นปีที่ 1

 

“ผมจะบอกนักเรียนเสมอว่าความหวังของประเทศอยู่ที่นี่ อุตสาหกรรมของประเทศเราตอนนี้เป็นการรับจ้างผลิต ประเทศไทยต้องการสร้างอุตสาหกรรมที่สามารถพัฒนาเทคโนโลยีของตนเองได้ นักเรียนกลุ่มนี้ คือ อนาคตที่จะสร้างการพึ่งพาตัวเอง ออกแบบได้ ปลายทางคือมีนวัตกรรมและเทคโนโลยีเป็นของตนเอง”

ดร.ก้องกาญจน์ ผู้อำนวยการสำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 

อ้างอิง:

สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 2018, สรุปประเด็นข้อเสนอและความคิดเห็นประเด็นสำคัญของมติ วันที่ 04/12/2561, [Online], Available: https://cabinet.soc.go.th/soc/Program2-3.jsp?top_serl=99330666 (25 January 2020)

ระบบประสานงานคปร., n.d., โครงการพัฒนากำลังคนด้านวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสนับสนุนการลงทุนและเพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมในประเทศและภูมิภาค, [Online], Available: http://cabinet.mhesi.go.th/post/3630?obj=1  (25 January 2020)

RYT9, 2018, โครงการพัฒนากำลังคนด้านวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสนับสนุนการลงทุนและเพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมในประเทศและภูมิภาค, [Online], Available: https://www.ryt9.com/s/cabt/2924558 (25 January 2020)

ผู้จัดการออนไลน์, 2019, สถาบันไทยโคเซ็น สจล.พร้อมเปิดเรียน 12 พ.ค.เรียน 5 ปีจบทำงานใช้ทุน, [Online], Available: https://mgronline.com/qol/detail/9620000041416 (25 January 2020)

ประชาชาติธุรกิจ, 2018, ศธ.ผุดสถาบันไทยโคเซ็น ผลิตวิศวกรนักปฏิบัติป้อน EEC, [Online], Available: https://www.prachachat.net/education/news-272066 (25 January 2020)

แนวหน้า, 2020, บทความพิเศษ : สถานศึกษาวิศวกรรมศาสตร์โคเซ็น สำหรับการพัฒนาอุตสาหกรรม (ตอนที่ 1), [Online], Available: https://www.naewna.com/politic/468467 (25 January 2020)

แนวหน้า, 2020, บทความพิเศษ : สถานศึกษาวิศวกรรมศาสตร์โคเซ็น สำหรับการพัฒนาอุตสาหกรรม (ตอนที่ 2), [Online], Available: https://www.naewna.com/local/468664 (25 January 2020)

เชียงใหม่นิวส์, 2016, ไทย-ญี่ปุ่น ร่วมมือ เปิดสถาบันโคเซ็น, [Online], Available: https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/546760/ (25 January 2020)

กรุงเทพธุรกิจ, 2020, KOSEN KMUTT ผลิตวิศวกรนักปฏิบัติ เคลื่อนอุตสาหกรรม 4.0, [Online], Available: https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/909433 (25 January 2020)

แสดงความคิดเห็นได้เฉพาะ สมาชิก เท่านั้น