⭐การเตรียมตัวสำหรับน้องๆ ม.1, ม.2⭐

การเตรียมตัวสำหรับน้องๆ ม.1,.2

จะมี 3 เรื่องหลักๆ ครับ

1. เกรด

2. พื้นฐานความรู้

3. แนวคิด

1. เรื่องเกรด

 

ถ้าอยากเข้า เตรียมวิศวะฯ ไทย-เยอรมัน มจพ.

พยายามรักษาเกรดเฉลี่ย ม.1-2 ให้ ไม่ต่ำกว่า 3.25 เพื่อให้มีโอกาสในการสอบได้ 2 ครั้ง

   1. ไทย-เยอรมัน รอบโควตาเรียนดี (สอบต้นเดือน พ.ย.): เกรดควรมากกว่า 3.25

   2. ไทย-เยอรมัน รอบสอบตรง (สอบต้นเดือน มี.ค.): เกรดต้องมากกว่า 2.50

 

ถ้าอยากเข้า เตรียมวิศวะฯ KOSEN ลาดกระบัง และ บางมด

   1. เกรดเฉลี่ยรวม ม.1-2 ให้ไม่ต่ำกว่า 3.00

   2. เกรดวิชา วิทย์, คณิต, อังกฤษ ให้ไม่ต่ำกว่า 3.00

 

2. พื้นฐานความรู้

 

ถ้าอยากเข้า เตรียมวิศวะฯ ไทย-เยอรมัน มจพ.

1. เนื้อหา คณิต-วิทย์

    สำหรับรอบโควต้าเรียนดี: ต้องปูพื้นฐาน และ เรียนล่วงหน้าจนจบเนื้อหา ม.2

    สำหรับรอบสอบตรง: ต้องเรียนจบเนื้อหา ม.3

 

2. เนื้อหาวิชา พื้นฐานวิศวะฯ

    สำหรับรอบโควต้าเรียนดี: เน้นวิชานี้  70% จาก 100%  ซึ่งควรเน้นฝึกทักษะเชิงปฏิบัติ ทั้งเครื่องกล ไฟฟ้า และ โยธา เพื่อจะได้มองเห็นภาพวิชานี้มากขึ้น

    สำหรับรอบสอบตรง: ต้องเน้นวิชานี้เหมือนกันครับ แต่สัดส่วนน้อยกว่า

 

ถ้าอยากเข้า เตรียมวิศวะฯ KOSEN ลาดกระบัง และ บางมด

การสอบรอบที่ 1: ข้อสอบเป็นชุดเดียวกับของ มหิดล ครับ: เนื้อหา คณิต-วิทย์ ประยุกต์ และ UNSEEN

การสอบรอบที่ 2: KOSEN ลาดกระบัง กับ บางมด จะออกไม่เหมือนกันครับ (หากสงสัย สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ครับ)

 

3. การเตรียมตัวด้านจิตใจและแนวคิด

   ในกรณีที่สอบติดไปแล้ว ต้องเตรียมความพร้อม เรื่องการเรียนที่ !!ยากและกดดัน!! เพราะข้อสอบเด็กเตรียมวิศวะ เป็น!!ข้อเขียน!!

   หลักสูตรที่เรียนจะแตกต่างจะหลักสูตรสามัญทั่วไป คือจะเพิ่มเติมวิชาทาง !!ปฏิบัติเชิงวิศวกรรม!! ลงไปด้วย

แสดงความคิดเห็นได้เฉพาะ สมาชิก เท่านั้น