วิชาภาคเครื่องกลเตรียมวิศวะฯ มจพ. ปี1

วิชาภาคเครื่องกลเตรียมวิศวะฯ มจพ. ปี1

วันนี้จะมาสปอยล์!! วิชาภาคเครื่องกลปี 1 เตรียมวิศวะฯ มจพ. กันครับ วิชาภาคก็คือวิชาที่แต่ละสาขาจะเรียนไม่เหมือนกันทั้งเครื่องกล ไฟฟ้า และ โยธา เป็นวิชาเฉพาะทางของสาขานั้นๆ วิชาภาคปีที่ 1 สาขาเครื่องกล จะเจอก็คือ

1. วัดละเอียด (Fine measurement)

วิชานี้จะเรียนเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ต่างๆในการวัดชิ้นงานในอุตสาหกรรม เช่น
เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์
, ไมโครมิเตอร์ เป็นต้น

2. คณิตศาสตร์ช่าง (Basic Mechanical Mathematic)

เราจะได้เรียนการคำนวณหาพื้นที่ ปริมาตรของชิ้นงานทางอุตสาหกรรม คำนวณอัตราทดเฟือง และ อัตราเยื้องศูนย์ของงานกลึง

3. เขียนแบบ (Mechanical Drawing)

เป็นวิชาที่จะให้เราได้ฝึกการอ่านแบบและเขียนแบบจากชิ้นงานทางอุตสาหกรรมทั้ง การวาดรูเจาะแบบต่างๆ การวาดภาพฉาย และ ภาพสามมิติ

4. ทฤษฎีโลหะ (Metal Working Theory)

วิชานี้เป็นอีกหนึ่งวิชาทฤษฎีที่สำคัญเพราะเราจะเรียนเรื่องความปลอดภัยและวิธีใช้งานอุปกรณ์ต่างๆให้ถูกต้อง รวมถึงการหาความเร็วรอบในการใช้ดอกสว่านขนาดที่ต่างกัน

และนี่ก็คือ 4 วิชาภาคที่เรานำมาให้ดูกันก่อน

 

 

แสดงความคิดเห็นได้เฉพาะ สมาชิก เท่านั้น