วิชาภาคเครื่องกลเตรียมวิศวะมจพ.ปี1

วิชาภาคเครื่องกลเตรียมวิศวะมจพ.ปี1

วันนี้จะมาสปอยล์ !!วิชาภาคเครื่องกลปี 1 เตรียมวิศวะมจพ.กันครับ วิชาภาคก็คือวิชาที่แต่ละสาขาจะเรียนไม่เหมือนกันทั้งเครื่องกล ไฟฟ้า และ โยธา เป็นวิชาเฉพาะทางของสาขานั้นๆ วิชาภาคที่ปี 1 สาขาเครื่องกลจะเจอก็คือ

1.วัดละเอียด(Fine measurement)

วิชานี้จะเรียนเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ต่างๆในการวัดชิ้นงานในอุตสาหกรรมเช่น

เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์,ไมโครมิเตอร์

2. คณิตศาสตร์ช่าง(Basic Mechanical Mathematic)

เราจะได้เรียนการคำนวณหาพื้นที่ ปริมาตรของชิ้นงานทางอุตสาหกรรม คำนวณอัตราทดเฟือง และ อัตราเยื้องศูนย์ของงานกลึง

3.เขียนแบบ(Mechanical Drawing)

เป็นวิชาที่จะให้เราได้ฝึกการอ่านแบบและเขียนแบบจากชิ้นงานทางอุตสาหกรรมทั้ง การวาดรูเจาะแบบต่างๆ การวาดภาพฉาย และ ภาพสามมิติ

4.ทฤษฎีโลหะ(Metal Working Theory)วิชานี้เป็นอีกหนึ่งวิชาทฤษฎีที่สำคัญเพราะเราจะเรียนเรื่องความปลอดภัยและวิธีใช้งานอุปกรณ์ต่างๆให้ถูกต้อง รวมถึงการหาความเร็วรอบในการใช้ดอกสว่านขนาดที่ต่างกัน

และนี่ก็คือ 4 วิชาภาคที่เรานำดูกันก่อน

แสดงความคิดเห็นได้เฉพาะ สมาชิก เท่านั้น