สิ่งที่น้องต้องรู้ ก่อนสอบเข้าไปเรียนจริงๆ ที่ KOSEN

สิ่งที่น้องต้องรู้ ก่อนสอบเข้าไปเรียนจริงๆ ที่ KOSEN

1. น้องควรจะรู้ก่อนว่าน้องสนใจ ในวิศวะฯจริงๆ หรือเปล่า? หากน้องยังไม่แน่ใจ ที่สถาบัน IRE TUTOR ของเรามีให้น้องได้ลองทำ WORKSHOP น้องๆจะได้เรียนวิชาพื้นฐานวิศวะฯ ซึ่งในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นส่วนใหญ่นั้นจะไม่ได้สอนหลักสูตรนี้

2. วิชาที่น้องต้องใช้สอบเข้า จะมีหลักๆ คือ คณิตศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์ แต่ที่ KOSEN จะลงลึกในเรื่องการนำไปใช้ในชีวิตจริงหรือสิ่งที่เชื่อมโยนกับชีวิตประจำวัน ข้อสอบที่จะแตกต่างคือการเจอ UNSEEN หรือเป็นข้อสอบที่น้องไม่เคยเจอที่ไหนมาก่อน โดยเฉพาะการสอบรอบที่ 2 ที่เป็นการสอบเชิงปฏิบัติ ซึ่งจะไม่เน้นถูกหรือผิดครับแต่จะ เน้นวัด Sense ของน้องๆ ในเรื่องของการแก้โจทย์ต่างๆ ครับ

3. หลังจากน้องสอบติด ไม่ว่าน้องจะอยู่ใกล้หรือไกลแค่ไหน น้องต้องมาอาศัยอยู่ที่หอพักในสถาบันทุกคน จะมีหอชายหญิงแยกไว้ น้องๆ จะได้มีเพื่อนร่วมห้อง ใครที่เป็น homesick ก็อาจจะต้องเตรียมใจหน่อยนะครับ เรื่องหอจะไม่มีค่าใช้จ่ายด้วย ไม่ต้องกังวลเลยครับ รวมถึงมีเงินเดือนให้ด้วยตามแบบฉบับเดียวกับเด็กโครงการ วมว. นะครับ หลังเรียนเสร็จก็จะมีกิจกรรมสันทนาการเพื่อให้ได้ผ่อนคลาย เช่น เล่นกีฬา บอร์ดเกม ในสถาบันจะมีโรงอาหารอยู่แล้ว มีตู้กดขนมหรือน้ำอัตโนมัติ ฉะนั้น น้องๆโล่งใจว่าจะหิวตอนกลางคืนกันได้เลย ยังมี Co-Working Space อีก!! ทำให้น้องๆที่อยู่ในช่วงใกล้สอบสามารถมาติวกันได้เลย

4. เรื่องเกรดนั้นน้องๆจะต้องพยายามทำให้ เกรดเฉลี่ยรวมได้ถึง 3.00 ขึ้นไป ถ้าน้องๆทำได้น้องจะได้ทุนการศึกษา แล้วก็ อย่าทำให้เกรดเฉลี่ยรวมดิ่งลงไปเยอะล่ะ เพราะที่นี้ใช้ระบบเดียวกับมหาวิทยาลัยเลยนะ นั่นหมายความว่าน้องๆ มีสิทธิ์โดน Retired นะครับ            

 

 

อ้างอิง:

 

Thos, 2018, Kosen หลักสูตรญี่ปุ่นอนาคตของวิศวกรไทยยุคใหม่, [Online], Available: https://www.mmthailand.com/kosen%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%8D%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99/ (7 September 2020)

 

ThaiPBS, 2018, คิดยกกำลังสอง : ฝึกวิศวกรไทย หลักสูตร "โคเซ็น" (17 ก.ย. 61), [Online], Available: https://www.youtube.com/watch?v=egGYO_7QY1E&feature=emb_title (7 September 2020)

 

Japan Student Services Organization (JASSO), n.d., วิทยาลัยเทคนิค, [Online], Available: https://www.jeic-bangkok.org/kosen (7 September 2020)

 

สถาบันโคเซ็นแห่งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, n.d., KOSEN - KMITL, [Online], Available: http://www.kosen.kmitl.ac.th/en/home/history (7 September 2020)

 

แสดงความคิดเห็นได้เฉพาะ สมาชิก เท่านั้น