สิ่งที่ Kosen จะสอน!!!

สิ่งที่ KOSEN จะสอนให้กับ น้องๆ !!!

เป็นการนำความรู้ ทฤษฎี, ทักษะการปฏิบัติ และ ประสบการณ์จากการทำงานจริง มาถ่ายทอดให้กับนักศึกษา โดยดำเนินการภายใต้แนวคิดที่สำคัญ 3 ประการ ดังนี้ครับ

1. เป็นหลักสูตรที่ให้ความสำคัญกับ การเรียนทฤษฎี, การฝึกฝนภาคปฏิบัติ, การทดลองต่างๆ, และการทำงานจริงกับสถานประกอบการ ซึ่งพี่บอกได้เลยว่าโอกาสแบบนี้ น้อง ม.ปลายทั่วไปน่าจะไม่มีโอกาสแบบนี้ซักเท่าไหร่

2. อาจารย์มีประสบการณ์และความชำนาญ กว่า 90% ของอาจารย์จบการศึกษาระดับปริญญาเอก และเป็นอาจารย์ที่ทำงานวิจัย และ 30% เคยทำงานองค์กรเอกชนมาก่อน จึงมีประสบการณ์จริงในการทำงาน ทำให้เข้าใจความต้องการ ปัญหาและพัฒนาแนวทางแก้ไขที่มีประสิทธิภาพ

3. เน้นการใช้โจทย์ที่เกิดขึ้นจริง มีการฝึกงาน (Internship) และแก้ปัญหาในสถานการณ์จริง สร้างประสบการณ์แก่ผู้เรียนที่สามารถใช้งานได้จริงได้

ตามข้อมูล ที่หามาให้น้องๆ อ่านก็จะเห็นได้ว่า หลักสูตร + ทุนการศึกษา + โอกาสในการเรียนต่อ และการทำงาน มีความน่าสนใจที่จะเข้าไปเรียนมากๆ เลย โดยเฉพาะน้องๆ ที่อยากทำงานสายเขียนโปรแกรมควบคุมอัตโนมัตินี่ใช่เลย พี่จูเนียร์ confirm !!!

 

 

อ้างอิง:

Thos, 2018, Kosen หลักสูตรญี่ปุ่นอนาคตของวิศวกรไทยยุคใหม่, [Online], Available: https://www.mmthailand.com/kosen%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%8D%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99/ (7 September 2020)

ThaiPBS, 2018, คิดยกกำลังสอง : ฝึกวิศวกรไทย หลักสูตร "โคเซ็น" (17 ก.ย. 61), [Online], Available: https://www.youtube.com/watch?v=egGYO_7QY1E&feature=emb_title (7 September 2020)

Japan Student Services Organization (JASSO), n.d., วิทยาลัยเทคนิค, [Online], Available: https://www.jeic-bangkok.org/kosen (7 September 2020)

สถาบันโคเซ็นแห่งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, n.d., KOSEN - KMITL, [Online], Available: http://www.kosen.kmitl.ac.th/en/home/history (7 September 2020)

 

แสดงความคิดเห็นได้เฉพาะ สมาชิก เท่านั้น