Kosen หลักสูตร ญี่ปุ่น อนาคตของวิศวกรไทยยุค AI and Automation จะครองโลก !!!!

KOSEN หลักสูตรวิศวกรแบบญี่ปุ่น

อนาคตของวิศวกรไทยยุค AI และ Automation ที่กำลังจะครองโลก !!!!

 

KOSEN คือ การเรียน ทฤษฎี แบบอุดมศึกษา + ปฏิบัติ แบบปวส.

ก่อนอื่นน้องๆ ต้องเข้าใจระบบการศึกษาของญี่ปุ่น ที่จะมีความคล้ายคลึงกับหลักสูตรการศึกษาหลายๆ แห่งของตะวันตก ที่มีการแยกย่อยสาขาเฉพาะทาง ลงไปในวิทยาลัยต่างๆ ซึ่งเป็นหลักสูตรอุดมศึกษาที่มีความเข้มข้นในภาคทฤษฎี แต่ในขณะเดียวกัน ก็มีความเข้มข้นของภาคปฏิบัติเฉพาะทางคล้ายคลึงกับหลักสูตร ปวส.

 KOSEN เป็นสถาบันเทคโนโลยีแห่งชาติญี่ปุ่นที่มีระบบการศึกษาด้านเทคโนโลยีที่มีเฉพาะในญี่ปุ่น มีจำนวนปีการศึกษาเท่ากับหลักสูตร ปวส. แต่ฝีมือนั้นเรียกได้ว่าเทียบเท่ากับวิศวกรชั้นแนวหน้าของญี่ปุ่นเลย ในปัจจุบันมีสถาบันการศึกษาที่ร่วมกับ KOSEN กว่า 51 แห่ง โดยในประเทศไทยตอนนี้ ก็จะมีที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ., KMUTT) หรือ ที่เราเรียกกันว่า .บางมด และที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล., KMITL) หรือ ที่เราเรียกกันว่า .ลาดกระบัง  ที่เปิดหลักสูตรร่วมกับ KOSEN ซึ่งน้องๆ จะต้องเรียนหลักสูตรนี้ทั้งหมด 5 ปี แล้วจะได้รับวุฒิอนุปริญญา พร้อมกับทุนการศึกษา รวมถึงมีโอกาสได้โควตาเรียนต่อปริญญาตรี ในสาขาวิศวกรรมอัตโนมัติ (Automation Engineering), วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (Mechatronics Engineering), และ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Engineering) นอกจากนี้น้องๆ ยังได้รับเงินเดือนอีกด้วยนะครับ แต่ข้อเสีย ตามความคิดพี่ ก็คงจะเป็นเรื่องการเป็นระบบโรงเรียนประจำ ซึ่งบางคนก็อาจจะไม่ได้มองว่ามันเป็นข้อเสียก็ได้ครับ

 

เรียนจบไปทำอาชีพอะไรบ้าง ???

ผลผลิตจาก KOSEN นั้นได้รับการยอมรับจากภาคอุตสาหกรรมญี่ปุ่น รวมถึงในระดับนานาชาติ ที่มีเอกสารบันทึกเกี่ยวกับการยอมรับในสถาบัน KOSEN เพราะบุคลากรมีคุณภาพสูงและตอบสนองต่อการทำงานภาคอุตสาหกรรมสร้างศักยภาพการแข่งขันที่นำมาซึ่งความได้เปรียบ

ยกตัวอย่างนักศึกษาที่สำเร็จหลักสูตรจาก KOSEN จะมีบริษัทจำนวนมากยื่นข้อเสนอสำหรับการเข้าทำงาน และกว่า 99% ได้ทำงานที่ตรงกับสายที่ได้ศึกษามา นอกจากนี้ศิษย์เก่าจาก KOSEN จำนวนไม่น้อยสามารถขึ้นไปถึงตำแหน่งบริหารระดับสูงขององค์กรได้ ซึ่งในไทย ก็จะมี โครงการ EEC รองรับการทำงานของน้องๆ แต่เท่าที่พี่ได้ไปคุยกับ เจ้าหน้าที่สถาบัน ก็ได้รู้มาว่า น้องๆ อาจจะต้องทำงานกับบริษัท ที่เข้ามาทำในไทยจำนวนปีเท่ากับที่ได้รับทุน ฟังแบบนี้ก็อย่าเพิ่งเครียดนะครับ เพราะเค้าก็มีช่องทางอยู่ ตัวอย่างเช่น บริษัท A มาเปิดสาขาในไทย แล้วเราเข้าไปทำงาน แต่บริษัทส่งเราไปทำงานที่สาขาต่างประเทศ แบบนี้ก็ไม่เป็นไรครับ !!

 

อ้างอิง:

Thos, 2018, Kosen หลักสูตรญี่ปุ่นอนาคตของวิศวกรไทยยุคใหม่, [Online], Available: https://www.mmthailand.com/kosen%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%8D%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99/ (7 September 2020)

ThaiPBS, 2018, คิดยกกำลังสอง : ฝึกวิศวกรไทย หลักสูตร "โคเซ็น" (17 ก.ย. 61), [Online], Available: https://www.youtube.com/watch?v=egGYO_7QY1E&feature=emb_title (7 September 2020)

Japan Student Services Organization (JASSO), n.d., วิทยาลัยเทคนิค, [Online], Available: https://www.jeic-bangkok.org/kosen (7 September 2020)

สถาบันโคเซ็นแห่งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, n.d., KOSEN - KMITL, [Online], Available: http://www.kosen.kmitl.ac.th/en/home/history (7 September 2020)

แสดงความคิดเห็นได้เฉพาะ สมาชิก เท่านั้น